Expertise

Erven.nu helpt u graag verder met al uw vragen op het gebied van erfenissen en schenkingen.

Erfenis wel of niet aanvaarden

Er zijn verschillende manieren om met een erfenis om te gaan. U kunt een erfenis accepteren, weigeren of beneficiair aanvaarden. Het is verstandig om een erfenis niet zonder meer de accepteren, want daarmee kunt u ook verantwoordelijk worden voor eventuele schulden. Erven.nu legt u graag uit wat de verschillen zijn en wat in uw geval de beste keuze is.

De fiscale kant van erven en schenken

Wie een erfenis of schenking ontvangt, moet daarover mogelijk belasting betalen. Maar er zijn gelukkig ook vele manieren om fiscaalvriendelijk vermogen over te dragen. Erven.nu vertelt u graag alles over de vrijstelling van erfbelasting en schenkingsbelasting.

Altijd naar een notaris voor de erfenis?

Het is niet nodig om naar een notaris te gaan als u uw nalatenschap wilt regelen of een deel van uw vermogen wilt overdragen. Een notaris regelt slechts de officiƫle vastlegging van bijvoorbeeld een testament. Erven.nu heeft ervaring met mediation en het oplossen van juridische geschillen. Erven.nu werkt wel samen met notarissen maar biedt ook waardevolle aanvullende diensten op het gebied van erven en schenken.

Wat als u een woning erft?

Naast geld en voorwerpen kunt u ook een huis erven, bijvoorbeeld van uw ouders. Misschien wilt u dat huis wel in de familie houden of wil een van de familieleden er gaan wonen. Hoe werkt dat dan met de verdeling? Een complexe kwestie, waar Erven.nu graag helderheid in brengt.

Hoe weet u of u wettelijk erfgenaam bent?

In een testament staat of u erfgenaam bent en wat u erft. Erfgenamen kunnen familie zijn van de overledene, maar ook vrienden, een stichting of een goed doel. Weet u niet zeker of er een testament is, dan kunt u dit (laten) uitzoeken bij het Centraal Testamentenregister. Wanneer er geen testament is, bepaalt de wet of u erfgenaam bent en op welk deel u recht heeft.

Er zijn 4 groepen erfgenamen:

  1. Partner, kinderen en hun afstammelingen.
  2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen.
  3. Grootouders met hun (klein)kinderen; ooms, tantes, neven en nichten.
  4. Overgrootouders en hun afstammelingen.

Erven.nu helpt erfgenamen graag met al uw vragen aangaande de erfenis.

Testament opstellen

Het is verstandig om tijdens uw leven al na te denken over uw nalatenschap. Dat geeft rust voor u en uw nabestaanden. Erven.nu heeft de kennis en ervaring om u goed te adviseren. Waar nodig bemiddelen wij met de betrokkenen om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Ook kunnen wij zorgen voor vastlegging van uw testament bij een notaris.

Verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie gemachtigd is om de erfenis af te wikkelen. Erven.nu kan u adviseren omtrent alles wat met de erfenis te maken heeft, en een verklaring van erfrecht laten opstellen bij een notaris.

Aanspraak maken op het kindsdeel

Veel vragen die Erven.nu krijgt gaan over het aanspraak maken op het kindsdeel. Hierover bestaat veel onduidelijkheid, zeker in het geval van een echtscheiding. Via een testament voorkomen dat aanspraak wordt gemaakt op het kindsdeel of legitieme portie is niet mogelijk, omdat dit een wettelijk recht is. Zelfs als u onterfd bent behoudt u het recht op uw kindsdeel. Erven.nu vertelt u graag alles over het kindsdeel of legitieme portie.

Erfenis en samengestelde gezinnen

Tegenwoordig eindigt 30% van de huwelijken in een scheiding. Er wordt dus veel hertrouwd en dat betekent dat iemand bij overlijden niet zelden 2 gezinnen achterlaat. Dat kan complexe situaties opleveren. Is er sprake van recht op vruchtgebruik van de nalatenschap? Hoe zit het met mijn kindsdeel of legitieme portie? Is er een testament waaruit blijkt wat de wens was de overledene? Erven.nu helpt het u uitzoeken.

Hoe verdeel je de erfenis eerlijk?

Eerlijk is in dit verband een relatief begrip. Wat de een eerlijk vindt, kan de ander als oneerlijk ervaren. Daarom ontstaat er niet zelden een conflict rond de nalatenschap. Voorkom een slepende familieruzie of een gang naar de rechter. Kies liever voor mediation. Erven.nu heeft hierin veel ervaring en helpt u graag verder.

Juridisch advies bij erfenissen

Mocht er onenigheid ontstaan over de verdeling van de erfenis, kan Erven.nu u bijstaan met juridisch advies. Erven.nu heeft bijna een kwart eeuw ervaring met advocatuur en omgang met conflicten.